Συμμετοχή ΣΕΓΜ σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA

Σας κοινοποιούμε ενημερωτική έκθεση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που πραγματοποιήθηκε στις 05/06/2024. Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη συνεδρίαση εκπροσωπούμενος από το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.

Τα κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, παρατίθενται στην συνέχεια.

  • Αναθεώρηση Οδηγίας που αφορά σε Δημόσιες Συμβάσεις
  • Πιθανή συνάντηση Internal Market Committee (IMC) με External Action Committee
  • Προσχέδιο Οδηγού για χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)
  • Συμμετοχή του Κατασκευαστή στη Φάση Σχεδιασμού (Early Contractor Involvement/ECI)

Δείτε τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συνεδρίασης.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.