Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA

Σας κοινοποιούμε ενημερωτική έκθεση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που πραγματοποιήθηκε στις 06/07/2023. Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη συνεδρίαση εκπροσωπούμενος από το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρώτη έκδοση του Οδηγού Επιλογής με βάση την σχέση Ποιότητας – Τιμής από την FIDIC, καθώς και η Στρατηγική της IMC 2023-2026 και οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI).

Τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή αυτή, ενδιαφέρουν άμεσα τις εταιρείες μας καθόσον καλύπτουν το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συνεδρίασης.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.