Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA

Σας κοινοποιούμε ενημερωτική έκθεση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που πραγματοποιήθηκε στις 21/09/2023. Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη συνεδρίαση εκπροσωπούμενος από το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.

Τα κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, παρατίθενται στην συνέχεια.

  • FIDIC – Οδηγός Επιλογής με βάση την σχέση Ποιότητας – Τιμής (QCBS)
  • Στρατηγική της IMC 2023-2026 και Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators/KPIs)
  • Έκδοση Οδηγού EFCA-EIC για κριτήρια Βιωσιμότητας στις Συμβάσεις
  • Κανονισμός 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση

Δείτε τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συνεδρίασης.                                                                                                                                                                                                                                               

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.