Συμμετοχή ΣΕΓΜ σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA

Σας κοινοποιούμε ενημερωτική έκθεση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που πραγματοποιήθηκε στις 07/12/2023. Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη συνεδρίαση εκπροσωπούμενος από το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.

Τα κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, παρατίθενται στην συνέχεια.

  • Αναθεώρηση Οδηγίας 2011/7 ΕΕ σχετικά με καθυστέρηση πληρωμών Αναθεώρηση Οδηγίας 2011/7 ΕΕ σχετικά με καθυστέρηση πληρωμών1
  • Αναθεώρηση Οδηγίας 2014/24/ΕΕ η οποία κατήργησε την 2004/18/ΕΚ
  • Συμμετοχή του Κατασκευαστή στη Φάση Σχεδιασμού (Early Contractor Involvement/ECI)
  • Κανονισμός 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση2
  • Οδηγός Επαγγελματικής Ευθύνης EFCA3
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός σε θέματα επιλογής εταιριών συμβούλων

Δείτε τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συνεδρίασης.                                                                                                                                                                                                                                               

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.