Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Internal Market Committee της EFCA

Σας κοινοποιούμε τα επίσημα πρακτικά, ένα χρήσιμο report και μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2022. Ο ΣΕΓΜ συμμετείχε στη συνεδρίαση εκπροσωπούμενος από το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη.

Σας κοινοποιούμε επίσης την ατζέντα από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Committee) της EFCA που θα πραγματοποιηθεί στις 09/03/2023.

Τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή αυτή, ενδιαφέρουν άμεσα τις εταιρείες μας καθόσον καλύπτουν το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα των εν λόγω συνεδριάσεων.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.