Συμμετοχή στη συνάντηση του Συνδέσμου μελετητών Μεσογειακών χωρών

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Δ.Σ. Γιώργος Καραβοκύρης θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Συνδέσμων Μελετητών των Μεσογειακών Χωρών, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρώμη, στις 2 και 3 Μαρτίου 2007.