Συμμετοχή του Αντιπροέδρου του ΣΕΓΜ στην External Aid Committee (EEAC) της EFCA

Σας κοινοποιούμε τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος των εταιρειών μας από την από 18/1/2022 συνάντηση της EXTERNAL AID COMMITTEE (EEAC) της EFCA όπως τα κατέγραψε ο εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή και Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Σπύρος Παπαγρηγορίου, καθώς και τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.