Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΦΕΚ Β’ 4420/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε επιστολή από τον Προέδρο της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων κ. Αντώνη Κοτσώνη, με την οποία μας κοινοποιήθηκε η (α) σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία συμπληρώνεται το άρθρο 21 του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ), όπως αυτός εγκρίθηκε με την ανωτέρω Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.