Συνάντηση για την αξιολόγηση των νέων δεδομένων

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, μετά το Συνέδριο ενεργοποιήθηκε στην κατεύθυνση του ρόλου του ως κοινωνικού εταίρου της πολιτείας.
Κατ’αρχήν, έγιναν ενέργειες προσέγγισης του Τύπου, με απτά αποτελέσματα, αφού έγιναν ήδη αρκετές δημοσιεύσεις πάνω στις θέσεις του Συνδέσμου, με κυριότερες τις δύο συνεντεύξεις του Προέδρου στο ΒΗΜΑ (17/7/2009 και 28/10/2009), δηλώσεις για την έλευση του κ. Ασεμπίγιο στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (18/10/2009) και δημοσίευση των θέσεων του ΣΕΓΜ στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Τις θέσεις του Συνδέσμου, τόσο όσον αφορά στην κατεύθυνση της γενικότερης ανάπτυξης, όπως προέκυψαν και από το Συνέδριο, όσο και εξειδικευμένα, στη κατεύθυνση του θεσμικού πλαισίου και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μελών του, το Δ.Σ. τις επεξεργάστηκε, με τη βοήθεια και άλλων μελών, κυρίως από τους ομιλητές του Συνεδρίου αλλά και άλλους που δήλωσαν διαθεσιμότητα, και τις διένειμε προεκλογικά σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές που έχουν σχέση με το αντικείμενο.
Μετεκλογικά και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, το Δ.Σ. επεξεργάστηκε εκ νέου τις θέσεις αυτές και τις απέστειλε στους νέους Υπουργούς, ζητώντας ουσιαστικές συναντήσεις μαζί τους, για τις οποίες τελούμε σε αναμονή.
Ακόμη έστειλε επιστολή στο Πρωθυπουργό σχετικά με θέματα που ανέκυψαν από τις πρώτες δράσεις της Κυβέρνησης (π.χ. επίσκεψη Ασεμπίγιο, παραλιακό μέτωπο, πυρόπληκτα κλπ.)
Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα και επισκέψιμα στο site μας.
Όμως ο Σύνδεσμος οφείλει, αφενός μεν να είναι σε μια ετοιμότητα για τις όποιες εξελίξεις και αφετέρου να εντατικοποιήσει τη δράση του ως κοινωνικού εταίρου της πολιτείας, ειδικά στους τρεις τομείς που αναδείχθηκαν μέσα από το Συνέδριό μας : περιβαλλοντική ανάπτυξη – συνδυασμένες μεταφορές – ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (ήδη λειτουργούν δύο επιτροπές για τα πρώτα δύο θέματα και θα πρέπει να συσταθεί και μία τρίτη).
Προκειμένου να συζητήσουμε, τόσο τις εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο και τις προοπτικές για τον κλάδο, όσο και την προαναφερθείσα ενεργοποίησή μας ως κοινωνικού εταίρου, σας καλούμε σε μία ειδική συνάντηση εργασίας των μελών μας τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009, ώρα 15.30, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑΪΣ, Βασ. Σοφίας 99, (κοντά στα γραφεία του ΣΕΓΜ).
Ακόμη σας ενημερώνουμε από τώρα, ότι η τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου και οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. καθώς και το επίσημο δείπνο, θα γίνουν φέτος τη Τετάρτη 16/12/2009 στους χώρους του Νέου Μουσείου Ακρόπολης.