Συνάντηση με μέλη – εμπειρία εφαρμογής του Ν.3316/05

9 Ιανουαρίου 2007
Αποφασίστηκε να οργανωθεί συνάντηση όλων των μελών για ανταλλαγή απόψεων – διατύπωση προτάσεων περί την εφαρμογή του Ν.3316. Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Αντωνίου και κ.Κραβοκύρης θα επιλέξουν κατάλληλο χώρο. Η συνάντηση θα γίνει στις 24/01/2007 και σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί για ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου.