Συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Τη Δευτέρα, 1/2/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΚΧΑ ΑΕ, με θέμα την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ, κ. Βύρωνας Νάκος, και δύο υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας, ενώ από πλευράς ΣΕΓΜ ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος θεμάτων κτηματολογίου, κ. Θεόδωρος Τσιάλας.

Συνοπτικώς, οι σημαντικότερες πληροφορίες που ελήφθησαν από τη συζήτηση είναι οι εξής:

  • Έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, μέσω των χρηματικών διαθεσίμων της ΕΚΧΑ ΑΕ, για την ομαλή χρηματοδότηση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων, οι οποίες -εν γένει-εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
  • Το προσεχές διάστημα θα υπογραφούν κι άλλες συμβάσεις από περαιωμένους διαγωνισμούς του 2011 (KTIMA_11A) και του 2014 (ΚΤΙΜΑ_Β-14).
  • Για την υλοποίηση του υπολοίπου προγράμματος έχει υποβληθεί πρόταση συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, ποσού 80.000.000 €, και αναμένεται η έγκριση αυτής.
  • Περαιτέρω, αναζητούνται πόροι της τάξης των 50-70.000.000 €, οι οποίοι απαιτούνται για τη σύνταξη των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα (θα προετοιμαστεί σχετικός διαγωνισμός).
  • Η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει προτείνει, επισήμως, στην ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. την ακύρωση και την επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού του 2013 (KTIMA_13), ο οποίος αφορά το υπόλοιπο της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αυτός αφορά 28 συμβάσεις, συνολικής συμβατικής αξίας 522.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), στις οποίες έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι 17 ελληνικά σχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν σχεδόν όλες τις εταιρείες τοπογραφικών μελετών της χώρας (≈ 70 εταιρείες).
  • Η επιλογή αυτή αποφασίστηκε μετά από συγκριτική αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων κάθε εναλλακτικού σεναρίου, η οποία παραδόθηκε στο ΥΠΕΚΑ. Ως κυρίαρχο θέμα για την επιλογή αυτή παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης των συμβατικών όρων του εν λόγω διαγωνισμού (αντικείμενο και χρονική κλιμάκωση), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου μέχρι το 2020 (τήρηση μνημονιακής δέσμευσης). Ενημερωθήκαμε, δε, ότι για την ύπαρξη ετοιμότητας (δεδομένης της αναβολής ισχύος του Ν. 4281/14 μέχρι και την 29η/2/2016), οι Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ ΑΕ συντάσσουν ήδη τεύχη για την επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού, εξετάζοντας και σενάρια μείωσης του αριθμού των προς ανάθεση συμβάσεων.
  • Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση και λοιπών παραμέτρων και δεδομένων του διαγωνισμού αυτού (καταγγελία συμμετέχουσας αλλοδαπής εταιρείας, προσφερθείσες εκπτώσεις, μείωση τιμολογίων, σύγκριση με συναφθείσες και υπό σύναψη συμβάσεις προηγούμενων διαγωνισμών, δημοσιεύματα τύπου, νομοτεχνικές δυνατότητες συνέχισης του διαγωνισμού, ρεαλιστικότητα επίτευξης του χρονικού στόχου ολοκλήρωσης, κ.ά.).
  • Συζητήθηκε, επίσης, το σημαντικό θέμα της διασφάλισης της ποιότητας των μελετών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε σχέση με το γενικότερο φαινόμενο των μεγάλων εκπτώσεων.
  • Εν κατακλείδι, η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει παραπέμψει το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό και αναμένει τη λήψη πολιτικής απόφασης για τον τρόπο χειρισμού και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξελίξεων, όπως ενημερώθηκε και η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, ο ΣΕΓΜ θα αναλάβει πρωτοβουλίες παρεμβάσεων στον αρμόδιο Υπουργό και στην Κυβέρνηση, με στόχο τη μη αποδοχή της πρότασης της ΕΚΧΑ ΑΕ, την άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού του 2013, την κατακύρωση και την ταχεία υπογραφή όλων των συμβάσεων αυτού. Προς τούτο, το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ έχει ήδη έρθει σε επαφή με το ΤΕΕ, αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΣΕΓΕΚ, ΠΣΔΑΤΜ, κ.ά.), για συνεργασία και κοινές ενέργειες.

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο της χώρας, όλοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους, σε όποια θέση και εάν βρίσκονται. Δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου και δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, ολιγωρίες ή/και εσφαλμένες αποφάσεις σε θέματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος, αλλά -συγχρόνως- του μέλλοντος και της βιωσιμότητας ελληνικών υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες -και μόνον αυτές- στήριζαν, στηρίζουν και θα στηρίζουν την πραγματική οικονομία και τις αναπτυξιακές προσπάθειες της χώρας.