Συνάντηση με τον κ. Ψώνη του Υπ. Εξωτερικών

16 Απριλίου 2007
Τα μέλη του ΣΕΓΜ ενημερώθηκαν για την πρόταση του κ. Ψώνη για δυνατότητα υποστήριξης προτάσεών μας και δυνατότητα χρηματοδότησης αφ’ενός μεν ενός φυλλαδίου που θα παρουσιάζει τον ΣΕΓΜ και τα μέλη του κι αφ’ετέρου την οργάνωση αποστολών μόνο τεχνικών σε χώρες στόχους όπου πλέον οι εκεί πρεσβείες θα κάνουν την αναγκαία προεργασία, ώστε η επίσκεψη να είναι αποδοτική.