Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ο.Π.Ε

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Αντωναρόπουλος, ο γενικός γραμματέας Π. Ζαννής και το μέλος Α. Λουκάτος, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και συζήτησαν την πρόθεση του ΟΠΕ να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του για το τρέχον έτος, αποστολές σε χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των μελών του συνδέσμου και την ενίσχυση της προσπάθειας των Γραφείων Μελετών για διείσδυση σε χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Σχετική πρόσκληση εστάλη σε όλα τα μέλη.