Συνάντηση στο ΕΤΑΕΑ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσε για τη συνάντηση που έγινε στο ΕΤΑΕΑ. Συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή του ΣΕΓΜ στην οποία να διατυπώνονται εγγράφως τα όσα προφορικά παρουσίασε στη συνάντηση.