Συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΓΜ με τον Υφυπουργό κ. Ξανθόπουλο

16 Απριλίου 2007
Πραγματοποιήθη συνάντηση του προέδρου του ΣΕΓΜ με τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο με αντικείμενο το Π.Δ. για τα πτυχία σε συνέχεια της σχετικής επιστολής του ΣΕΓΜ.