Συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΓΜ με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προεδρείου του ΣΕΓΜ (Γ. Κάζος, Δ. Καλλιδρομίτου και Κ. Καλέργης) με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στα γραφεία του ΤΕΕ και διήρκεσε πάνω από μία ώρα,  συζητήθηκε το περίγραμμα των θέσεων του ΣΕΓΜ σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του κλάδου και της χώρας, καθώς και ορισμένα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν η διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων Οδηγιών της ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία, η ανάγκη εξυγίανσης, ανάκαμψης και ανάπτυξης του μελετητικού κλάδου, η εξέλιξη και η ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, η παρατηρούμενη ολιγωρία έναρξης υλοποίησης του νέου προγράμματος (ΣΕΣ 2014-2020), θέματα προώθησης της εξωστρέφειας των μελετητικών επιχειρήσεων, καθώς και το θέμα της εμπλοκής των τελευταίων μελετών του Κτηματολογίου. Συζητήθηκε, επίσης, η κοινή πρόταση που είχε κατατεθεί προ έτους περίπου για τις επείγουσες τροποποιήσεις του ν.3316/2005, και η αναγκαιότητα επαναφοράς και προώθησης αυτών, μέσω συνεργασίας με το ΤΕΕ και τον Αν. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη. Από την πλευρά του Προέδρου του ΤΕΕ διατυπώθηκαν σκέψεις σε σχέση με την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων μέσω του ΤΕΕ.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και έδειξε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας και κοινής δράσης, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του τεχνικού κόσμου, υπό την κοινή οπτική γωνία της  επιθυμητής ανάπτυξης της χώρας.