Συνάντηση του ΣΕΓΜ με τον κινέζικο σύνδεσμο CNAEC (China National Association of Engineering Consultants) 29/04/2024

Στις 29 Απριλίου έλαβε χώρα στην Αθήνα συνάντηση μεταξύ του ΣΕΓΜ και του CNAEC (China National Association of Engineering Consultants), του αντίστοιχου ΣΕΓΜ της Κίνας. Τον CNAEC εκπροσώπησαν μέλη του ΔΣ του, τον ΣΕΓΜ μέλη του ΔΣ και εκπρόσωποι άλλων μελών με διεθνή δραστηριότητα. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και οι προτεραιότητες που αναφέρθηκαν είναι οι εξής:

  • Συνεργασία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια ιδίως σε επενδύσεις Κινεζικών συμφερόντων
  • Συνεργασία σε τρίτες χώρες όπου μπορούν να υπάρξουν συνέργειες

Ο CNAEC αριθμεί 1390 εταιρίες μέλη. Αναφέρθηκε ότι στην Κίνα δραστηριοποιούνται 40.000 εταιρίες μελετητών με προσωπικό 4.000.000 άτομα. Οι κλάδοι ενασχόλησης είναι σχετικοί με του ΣΕΓΜ και οι κύριες χώρες όπου δραστηριοποιούνται εκτός Κίνας είναι οι Αφρικανικές, οι χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ασίας, η Ουκρανία, η Λευκορωσία κλ.