Συνάντηση του ΣΕΓΜ με τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΥΠΟΜΕΔΙ συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΓΜ με τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες που ασχολούνται με την προετοιμασία του νέου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τους Επίσημους Καταλόγους Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων. Στη 45λεπτη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, παρουσιάστηκαν οι απόψεις των δύο πλευρών σε διάφορα θέματα του κλάδου. Συνοπτικώς:

Ο Υπουργός, αρχικώς, παρουσίασε το τοπίο που -κατά την άποψή του- φαίνεται να διαμορφώνεται στην αγορά των κατασκευών για τα προσεχή χρόνια. Σε επίπεδο μελετών κλασσικών έργων υποδομής, αντίστοιχων με αυτές που δημοπρατούνταν τις τελευταίες δεκαετίες, μας γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει περιορισμένο αντικείμενο και ότι το κράτος πρέπει να στραφεί σε τομείς που αφορούν την αναβάθμιση κτιριακών έργων, σε ενεργειακά έργα και στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων μεταφορών (ανέφερε ενδεικτικά το αεροδρόμιο Καστελίου, την επέκταση του μετρό της Αθήνας και του προαστιακού και τον εκσυγχρονισμό του  σιδηροδρομικού δικτύου). Στη βούληση του Υπουργείου είναι η μεθόδευση της κατασκευής έργων με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών (π.χ. ΣΔΙΤ), αφενός γιατί υπάρχει αντικειμενική αδυναμία κρατικής χρηματοδότησης, αφετέρου γιατί με τον τρόπο αυτό τα έργα υλοποιούνται ποιοτικότερα και εντός των χρονοδιαγραμμάτων τους. Στα πλαίσια αυτά, πιστεύει ότι θα υπάρχει σημαντικό μελετητικό αντικείμενο για τις οργανωμένες εταιρείες. Από την πλευρά του ΣΕΓΜ επισημάνθηκε ότι πρέπει η πολιτεία να αποσαφηνίσει το ρόλο των μελετητών στο πλαίσιο των έργων αυτών, το σύνολο σχεδόν των οποίων θα δρομολογηθεί μέσω εργολαβικών σχημάτων. Τονίσθηκε ότι είναι σημαντικό ο μελετητής να εργάζεται για λογαριασμό του κράτους, σχεδιάζοντας και προδιαγράφοντας το ενδεδειγμένο έργο σύμφωνα με τις ανάγκες της πολιτείας, πριν αυτό δημοπρατηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Επίσης, τέθηκε το θέμα της συμμετοχής του μελετητή σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός δημοσίου έργου, μέχρι την παραλαβή του προς χρήση. Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι στις προθέσεις του είναι η καθιέρωση ανάθεσης συμβάσεων «ανεξάρτητου μηχανικού» και «διαχείρισης έργου» και ότι γενικότερα επιθυμεί την ανάληψη αντικειμένων από τους μελετητές, πέραν των μελετών, ώστε το δημόσιο να επιτελέσει αμιγώς εποπτικό ρόλο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του. Προφανώς, στον τομέα αυτό βλέπει ένα σημαντικό αντικείμενο για τα μελετητικά γραφεία κατά το άμεσο μέλλον.

Τέλος, ο Υπουργός διατύπωσε την άποψη ότι οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν και προς την αγορά του εξωτερικού. Από την πλευρά του ΣΕΓΜ επισημάνθηκε ότι εταιρείες μέλη του έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω του μικρού μεγέθους των ελληνικών εταιρειών για τα διεθνή δεδομένα, και λόγω του γεγονότος ότι τα έργα αναφοράς (references) στη χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια είναι μικρά έως ανύπαρκτα.

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν οι απόψεις του ΣΕΓΜ για το παρόν και το μέλλον της αγοράς και τονίστηκε στον Υπουργό η απογοητευτική σημερινή κατάσταση και η αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας, μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου, με συγκεκριμένους στόχους και όραμα, έτσι ώστε να προωθηθεί η υγιής εταιρική επιχειρηματικότητα, να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το δημόσιο τομέα και τους ιδιώτες επενδυτές, και να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης επιχειρήσεων με ανταγωνιστικές δυνατότητες συστηματικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης.

Στο θέμα του υπό διαμόρφωση νέου μελετητικού πλαισίου ο Υπουργός επεσήμανε ότι έγιναν αλλαγές που θα έπρεπε να είχαν γίνει και χωρίς την πίεση της Ε.Ε. αφού το υπάρχον σύστημα είχε άλλη λογική, στραμμένη μόνο στην εσωτερική αγορά και περιλάμβανε αρκετές προστατευτικές διατάξεις που οδηγούσαν σε στρεβλώσεις. Κατά την άποψή του, οι νέοι επαγγελματικοί κατάλογοι πρέπει  να δομηθούν με απλές διαδικασίες και με στόχο μέσω αυτών να γνωρίζουν οι αναθέτουσες αρχές τα βασικά στοιχεία κάθε εταιρείας, όπως τα οικονομικά στοιχεία, η εμπειρία της, η στελέχωσή της και οι λοιπές πραγματικές της δυνατότητες (π.χ. εξοπλισμός). Διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι σοβαρές εταιρείες, λαμβάνοντας όμως μέριμνα ώστε να μην εξαφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την άμεση συνεργασία με τους συμβούλους και τα υπηρεσιακά στελέχη του που επεξεργάζονται το υπό έκδοση Π.Δ. των Επίσημων Καταλόγων, διατυπώνοντας σε όλους την επιθυμία του να υπάρξει μέσα σε διάστημα ενός μηνός μία ολοκληρωμένη πρόταση με τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τον τρόπο δόμησης του νέου συστήματος.

Τέλος, ρωτήθηκε ο Υπουργός σε ποιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται οι προτάσεις που διαμόρφωσε η Ομάδα Εργασίας για τις επείγουσες τροποποιήσεις του ν.3316/2005, επισημαίνοντας ότι ο μελετητικός κόσμος προσμένει με αγωνία τις διορθωτικές επεμβάσεις προς την κατεύθυνση του περιορισμού του φαινομένου των εξαιρετικά υψηλών εκπτώσεων, καθώς και για την διευθέτηση των θεμάτων που εκκρεμούν σε σχέση με τις εγκρίσεις Συγκριτικών Πινάκων και την υπογραφή Συμπληρωματικών Συμβάσεων. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί άμεσα με το θέμα, συνεργαζόμενος με τον Συντονιστή αυτής της Ομάδας Εργασίας.