Συνάντηση του Mediterranean Engineering Group (MEG)

17/12/2010
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η ετήσια συνάντηση του Mediterranean Engineering Group (MEG), που διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2010, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Το MEG είναι ένα άτυπο, µη θεσµοθετηµένο όργανο, που δηµιουργήθηκε πριν από περίπου 5 χρόνια, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών από χώρες της Μεσογείου και ισχυροποιήθηκε µετά την έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean). Τα µέλη που απαρτίζουν το MEG είναι σύνδεσµοι, που εκπροσωπούν εταιρείες συµβούλων µηχανικών, καθώς και εταιρείες συµβούλων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ