Συνέδριο Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας”,  πραγματοποιείται στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Π.Π. (4ος όροφος- Κτίριο Κεράνης, Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη) . Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.