Συνέδριο για τις ΑΠΕ με θέμα «Η Σερβία μετά τις δημοπρασίες»

Στις 14 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε το Συνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, RES Serbia 2023, υπό τον τίτλο «Η Σερβία μετά τις δημοπρασίες». Ως ομιλητές συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δημόσιας Επιχείρησης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (EMS), της Δημόσιας Επιχείρησης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPS), Δημόσιας Επιχείρησης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Elektrodistribucija Srbije), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), της Γραμματείας Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι οργανισμών, σωματείων και ενώσεων με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών τραπεζών και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξή ΑΠΕ στη Σερβία.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο με περισσότερες πληροφορίες.