Συνέδριο ΣΕΒ: Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (02.03.2017)

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 2030» ακολουθούμενη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).Η επίτευξη των Στόχων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις Κυβερνήσεις τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη.

Το Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ότι η συμβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση της «Agenda 2030» θα είναι καθοριστική για την επιτυχία της, συνδιοργανώνει με το CSR Hellas στις 2 Μαρτίου 2017, Συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι Στόχοι για ένα κοινό καλύτερο μέλλον».

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον ιστότοπο του συνεδρίου www.sdgsevent.gr