Συνέδριο ΣΕΓΜ 2019, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2019

Aγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Ο μελετητικός-συμβουλευτικός κλάδος είχε, έχει και οφείλει να έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας μας, καθόσον συνιστά τον πρώτο πυλώνα του συστήματος υλοποίησης τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικές είναι οι δυνατότητες συμβολής του κλάδου στην εξωστρεφή ανάπτυξη της οικονομίας μας, καθόσον οι μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως προπομπός διείσδυσης σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος αναγνωρίζεται και προσεγγίζεται ως ένας πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας, λόγω της πολύ μεγάλης ουσιαστικής, ανταποδοτικής και προστιθέμενης αξίας του.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυετή ύφεση του κλάδου, τον περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων και τον χαμηλό ρυθμό προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, η εξεύρεση νέων διεξόδων και ευκαιριών δραστηριοποίησης, η προώθηση μέτρων και πολιτικών υγιούς και εξωστρεφούς ανάπτυξης και η προσαρμογή στις σύγχρονες εγχώριες και διεθνείς απαιτήσεις και εξελίξεις συνιστούν κρίσιμα θέματα τόσο για τις ίδιες τις μελετητικές επιχειρήσεις όσο και για την πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό της σημερινής πραγματικότητας, ο ΣΕΓΜ πραγματοποιεί το Συνέδριο του 2019 «Οι Μελετητικές – Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτέμβριου 2019.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με παρουσιάσεις και διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν θέματα όπως οι δυνατότητες της εθνικής οικονομίας για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής, νέα χρηματοδοτικά μοντέλα, νέα πεδία δραστηριοτήτων όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συντήρηση των υποδομών, οι «έξυπνες πόλεις» και οι «έξυπνες μεταφορές», οι αστικές αναπλάσεις, η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση υδάτων, κ.ά., οι Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η 4η βιομηχανική επανάσταση και η νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και προκλήσεις και ευκαιρίες εξωστρεφούς δραστηριοποίησης.

Με την πεποίθηση ότι το Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2019 θα αναδείξει τις νέες απαιτήσεις, προκλήσεις και αγορές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικών και στην κατάστρωση αναπτυξιακών στρατηγικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς φορείς, τα παραγωγικά υπουργεία και την οικονομική διπλωματία, σας περιμένουμε όλους τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

Κωνσταντίνος Καλέργης

Πρόεδρος ΣΕΓΜ