Συνέδριο ΤΕΕ για Αραβικές χώρες

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για το Συνέδριο του ΤΕΕ για τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων μηχανικών στις Αραβικές χώρες. Κατά το συνέδριο υπήρξαν σχετικές ομιλίες, του μέλους μας κ.Στρατηγέα και του Προέδρου και στο πλαίσιο της δεύτερης προβλήθηκε και το φιλμ του ΣΕΓΜ για την εξωστρέφεια.