Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

22 Ιουνίου 2007
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την υποστήριξη της EFCA & FEACO, διοργανώνει σειρά σεμιναρίων που έχουν στόχο την ενημέρωση για τις διαθέσιμες πιστώσεις στα πλαίσια της υποστήριξης των οικονομικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη συνεργασίας.

Το τέταρτο σεμινάριο με τον τίτλο ”External Mandates” πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες την 28η Ιουνίου. Λεπτομέρειες συμμετοχής και προγράμματος θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ