Συνέδριο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ», 8 & 9 Μαρτίου 2016

O Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) συμμετέχει στους συνεργαζόμενους φορείς του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ», στο οποίο θα παρουσιαστούν ο υπάρχων στρατηγικός σχεδιασμός της Πολιτείας για την υλοποίηση έργων, οι μέχρι στιγμής εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ένταξη έργων στο πακέτο Juncker, τα νέα έργα δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και έργα ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, θα περιγραφούν οι υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες, οι ανάγκες και οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης έργων και  υποδομών.

Το Συνέδριο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-ΕNERGY-ΙΝVESTMENTS με τη  συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συναρμόδιων υπουργείων, και θα διενεργηθεί στις 8 & 9 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ειδικά για τα μέλη του ΣΕΓΜ προσφέρεται έκπτωση 30% επί του αρχικού κόστους συμμετοχής ή/και χορηγιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ