Συνέδριο 1987 | Αθήνα

Ετήσιο συνέδριο ΣΕΓΜ στην Αθήνα. «Θέσεις για ανάπτυξη».

Ασχολήθηκε κυρίως με τα παρακάτω:

· Η διερεύνηση του πλαισίου λειτουργίας των Γραφείων Μελετών-Συμβούλων στην Ελλάδα, η παρουσίαση επιπτώσεων από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ και η δημιουργία βήματος για σχετική συζήτηση και προτάσεις λύσεων

· Η εκτίμηση της συμμετοχής των Γραφείων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η διατύπωση σχετικών προτάσεων

· Η παρουσίαση της εμπειρίας από προσπάθειες εξαγωγής υπηρεσιών, η ενημέρωση για τις ισχύουσες προϋποθέσεις, την ακολουθούμενη πρακτική και τις προσφερόμενες δυνατότητες