Συνέδριο 1998 | Σπέτσες

Ετήσιο συνέδριο ΣΕΓΜ στις Σπέτσες. «Προοπτικές για την προσαρμογή της νομοθεσίας μελετών στην Οδηγία 92/50».

Είχε στόχο τη διερεύνηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Το θέμα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίοδο εκείνη κατά την οποία βρισκόταν σε τελικό στάδιο επεξεργασίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ το σχετικό νομοσχέδιο υπηρεσιών, εισάγοντας δραστικές αλλαγές όπως :

· Αμοιβές μελετών με βάση οικονομικές προσφορές
· Χορήγηση πτυχίου μελετών σε μη πτυχιούχους μηχανικούς
· Αύξηση του αριθμού των τάξεων των πτυχίων μελετών
· Περιορισμούς στη νομική μορφή των γραφείων μελετών

Παράλληλα παρατηρείτο μια καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν.716/77 από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με νομικές μορφές ιδιωτικού δικαίου (Αττικό Μετρό, Εγνατία κλπ.) που δεσμεύοντο μόνο από την Οδηγία 92/50