Συνέδριο 2001 | Καλαμάτα

Ετήσιο συνέδριο ΣΕΓΜ στην Καλαμάτα. «Προοπτικές νέων υπηρεσιών στο Γ’ ΚΠΣ και Συμβάσεις Παραχώρησης».

Ο ΣΕΓΜ, επιθυμώντας να φωτίσει ορισμένες πλευρές του συστήματος των συμβάσεων παραχώρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει στο ετήσιο θερινό συνέδριό του (22 Ιουνίου, Καλαμάτα), διακεκριμένους ομιλητές από όλους τους χώρους, που εμπλέκοντο με τις συμβάσεις παραχώρησης.

Θεσμός που εφαρμόζεται από ετών στο εξωτερικό σε επιλεγμένα έργα και τον οποίο σπεύδει να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια σε διευρυνόμενο φάσμα έργων. Τις εμπειρίες τους για τις συμβάσεις παραχώρησης μετέφεραν οι Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., της Γέφυρα Α.Ε., της Εγνατία Οδός Α.Ε. κ.α. Για τις προοπτικές νέων υπηρεσιών, με την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ, που επίσης απασχολούσε τον κόσμο των μελετητών και συμβούλων, μίλησαν στο Συνέδριο οι Ν. Διακουλάκης, Ειδικός Γραμματέας του Υπ. Ανάπτυξης και Γ. Κανελλόπουλος, Σύμβουλος του ΥΠΕΘΟ.

Ο πρόεδρος της EFCA, Jose Rayagra τόνισε τη δύναμη του θεσμού της παραχώρησης και τον ευρύτατο ρόλο των συμβούλων μηχανικών και τους κάλεσε να συμμετάσχουν στα υποψήφια σχήματα ως εταίροι.