Συνέδριο 2002 | Σκαφιδιά Νομού Ηλείας

Ετήσιο συνέδριο ΣΕΓΜ στη Σκαφιδιά Νομού Ηλείας. «Η αναγκαία μετεξέλιξη του τομέα μελετών και υπηρεσιών».

Διεξήχθη στις 7 Ιουνίου στην Σκαφιδιά Ηλείας με κεντρικό θέμα « Η αναγκαία μετεξέλιξη του τομέα μελετών και υπηρεσιών». Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η συζήτηση για την πρόθεση της τότε κυβέρνησης να καταργήσει τον κώδικα αμοιβών κάτω και από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γιαννούσης αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος Ε1 της Γεν. Διεύθυνσης Regio της Ε.Ε. δήλωσε χαρακτηριστικά : «απαλλάξτε τον κλάδο από την κατηγορία ότι μελετάτε δαπανηρά έργα, για να αυξήσετε τις αμοιβές σας». Επεσήμανε επίσης ότι οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες, ώστε να μην τροποποιούνται στην κατασκευή, εκτός πραγματικού απροόπτου.

Κατέστησε δε σαφές ότι η εκτέλεση έργων χωρίς πλήρη μελέτη, είναι ασυμβίβαστη με τους κανονισμούς των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και τόνισε ότι η ύπαρξη αξιόπιστων μελετών αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για να μην χαθούν πόροι από το Γ’ ΚΠΣ.