Συνέδριο 2007 | Ρόδος

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο διοργανώθηκε στη Ρόδο, στις 7 και 8 Ιουνίου 2007, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Σύμβουλων Μηχανικών (EFCA) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Σταθμός στη μακρά πορεία της ενεργούς παρουσίας του ΣΕΓΜ στα δρώμενα του τεχνικού κόσμου της χώρας, μπορεί να χαρακτηριστεί – κατά την πλέον αντικειμενική κρίση- το συνέδριο που οργάνωσαν στη Ρόδο, στις 7 και 8 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Σύμβουλων Μηχανικών (EFCA) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Η θεματολογία και οι ομιλητές του συνεδρίου, το πλήθος των συμμετοχών – περίπου 200 σύνεδροι από την Ελλάδα και από άλλες 25 Ευρωπαϊκές χώρες – και οι παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις – κατατάσσουν το συνέδριο της Ρόδου στις επιτυχέστερες διοργανώσεις που έως σήμερα είχε ο ΣΕΓΜ, αλλά και πολύ υψηλά στις ανάλογες εκδηλώσεις της EFCA. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τα ευμενή σχόλια των ξένων συναδέλφων, οι οποίοι έμειναν εντυπωσιασμένοι.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αρ. Παυλίδης, ενώ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θ. Ξανθόπουλος, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο μελετών και έργων και παρουσίασε το πρόγραμμα που υλοποιείται στην Ελλάδα με τη μέθοδο της παραχωρήσεως.

Η κύρια ομιλία του συνεδρίου, με θέμα τα χαρακτηριστικά μελέτης και κατασκευής αρχαίων ελληνικών δημοσίων έργων, έγινε από τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιο. Επίσης διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανάπτυξαν όλες τις πλευρές του ζητήματος των έργων με ΣΔΙΤ, καθώς και τα θέματα της παγκοσμιοποίησης των αγορών και του ρόλου των μελετητών και της ανάπτυξης και διαχείρισης των μελετητικών εταιρειών.