Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΓΜ στην εκδήλωση του ΣΕΣΜΑ

Στην πρώτη ενότητα «Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: οι εμπειρίες των επιχειρήσεων, διδάγματα για το μέλλον» παρουσιάσθηκε έρευνα που έχει υλοποιήσει ο ΣΕΣΜΑ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου κου Π. Τονιόλου. Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και επιχειρηματίες που έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο Δράσεων Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Στη δεύτερη ενότητα «Ανάπτυξη του επιχειρείν: νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και η τεχνογνωσία των Συμβούλων Μάνατζμεντ», πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Υφυπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Τσακίρη.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΓΜ ΕΔΩ.