Συναντήσεις του Προεδρίου του ΣΕΓΜ

11/12/2009
Συναντήσεις γνωριμίας και ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Ελλήνων μελετητών είχε πρόσφατα το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα, τον υφυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη και τον γενικό γραμματέα Γιάννη Οικονομίδη, καθώς και με την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.

Το προεδρείο του ΣΕΓΜ, αφού επικρότησε τον διαχωρισμό των δύο υπουργείων και τη δημιουργία ανεξάρτητου υπουργείου Περιβάλλοντος, κάτι που αποτελούσε και πάγιο αίτημα του κλάδου, έθεσε τον Σύνδεσμο – ως κοινωνικό εταίρο – στη διάθεση των ηγεσιών των δύο υπουργείων για στενή συνεργασία, με στόχο την προώθηση δομικών αλλαγών με αναπτυξιακό όραμα και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των μελετών και την παραγωγή των δημοσίων έργων.
Οι ηγεσίες των δύο υπουργείων έδειξαν καλά ενημερωμένες πάνω στα θέματα των μελετών και στην αναιτιολόγητη μέχρι τώρα υποβάθμιση της σημασίας τους, επισημαίνοντας τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο τους και την ανάγκη αναβάθμισης του κλάδου στα πρότυπα της υπόλοιπης Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα θέματα:
• Η κρίση και η αναπτυξιακή προοπτική.
• Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και η ανάγκη επιτάχυνσης στις αναθέσεις μελετών.
• Η αποφυγή νομοθετικού κενού σε περίπτωση αλλαγών του θεσμικού πλαισίου.
• Η μεγάλη σημασία και αξία των οργανωμένων μελετητικών σχημάτων και η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση των συνενώσεων.
• Η διαφάνεια
• Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.ά. και η σαφής διάκριση των ρόλων μεταξύ ερευνητικών φορέων (έρευνα) και μελετητικών επιχειρήσεων.
• Η ανάγκη για εκσυγχρονισμένες και δεσμευτικές προδιαγραφές μελετών.
• Η καθιέρωση της επίβλεψης των μελετών από ανεξάρτητα μελετητικά γραφεία και η ολοκληρωμένη συμμετοχή των μελετητών στην επίβλεψη.
Ακόμη, συζητήθηκαν τα θέματα των ορίων στις εκπτώσεις, οι προοπτικές για μελέτες από τα δύο υπουργεία και τους εποπτευομένους φορείς και η κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων της πολιτείας προς τους μελετητές.