Συνάντηση με τον Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπ. Εξ. κ. Π. Μίχαλο

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΓΜ κ. Γιώργου Κάζου και της Γενικής Γραμματέως κας Δέσποινας Καλλιδρομίτου με τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτη Μίχαλο και τον συνεργάτη του κ. Βασίλη Λιβέρη.

Στη συνάντηση, την οποία είχε ζητήσει ο ΣΕΓΜ, έγινε συζήτηση σχετικά με την εξωστρέφεια των Ελληνικών μελετητικών επιχειρήσεων και τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει ο κλάδος μας στον τομέα αυτόν. Παρουσιάσθηκε η δυσμενής θέση από την οποία ξεκινά η δραστηριοποίηση των ελληνικών εταιρειών, ως απόρροια της κρίσης της χώρας μας και της πολύ κακής κατάστασης της ελληνικής αγοράς. Περαιτέρω, θίχτηκαν τα θέματα της αδυναμίας υποστήριξης του τραπεζικού συστήματος στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, η ασαφής φορολογική νομοθεσία η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην δραστηριότητά μας και οι υψηλές απαιτήσεις συμμετοχής που τίθενται για τη συμμετοχή στους διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίες καθιστούν τις περισσότερες φορές αδύνατη τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών. Τονίσθηκε μάλιστα ότι λόγω του τελευταίου αυτού προβλήματος η χώρα μας πρακτικά συμμετέχει στη χρηματοδότηση διεθνών Οργανισμών, χωρίς να μπορεί να πάρει πίσω κάτι, μέσω των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αυτών των Οργανισμών. Τέλος θίχτηκε το θέμα της ανάγκης ενεργού υποστήριξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό από το Υπ. Εξωτερικών και από τις κατά τόπους πρεσβείες.

Ο κος Μίχαλος κατέγραψε όλα τα παραπάνω θέματα και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να συμβάλλει στην επίλυσή τους. Μας ενημέρωσε ότι προσπαθεί να εισαγάγει νέα αντίληψη στο Υπουργείο, προς την κατεύθυνση της ενεργού υποστήριξης της εξωστρεφούς δραστηριότητας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κάθε φόρα που ένας διπλωμάτης πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα σε μια ξένη χώρα προσκαλούν επιχειρήσεις προκειμένου να παρουσιάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ώστε ο νέος διπλωμάτης να ενημερωθεί κατάλληλα και να προωθήσει τις ελληνικές αυτές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και σε πλήθος ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και «b2b» συναντήσεις που οργανώνονται ώστε να υπάρξει ενημέρωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων και να δοθεί η ευκαιρία για σχετικές επαφές.

Ο κος Μίχαλος δεσμεύτηκε να ενημερώνει εφεξής τον Σύνδεσμο συνεχώς και αδιαλείπτως σχετικά με οιαδήποτε αποστολή, ενημερωτική ημερίδα ή/και συνάντηση με τις Διπλωματικές Αρχές διαφόρων χωρών προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά σε έργα που προκηρύσσονται στις χώρες αυτές.