ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Διαβάστε συνοπτικά όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση εδώ