Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ΤΕΕ – ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, 07.11.2016

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνουν εκδήλωση για την «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα», στις 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00-21:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4 στο Σύνταγμα, Αθήνα.

Η εκδήλωση αποσκοπεί  στην παρουσίαση ορθών πρακτικών και ενδεχόμενων συνεπειών από τη μη εναρμόνιση ή τη μη τήρηση των κανόνων ορθής νομοθέτησης και μη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Τεχνική Νομοθεσία. Γενικότερα, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και ωφελημάτων αξιοποίησης στις εθνικές νομοθετικές δράσεις και πολιτικές, των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και γενικώς των προτύπων, ελληνικών ή διεθνών.