ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ 2019

Φωτογραφίες από το Συνέδριο