ΣΥΝΕΔΡΙΟ EFCA – ΣΕΓΜ 2007 ΡΟΔΟΣ

Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Οι προοπτικές και προκλήσεις στον κλάδο των μελετών – Development and Challenges of the consulting industry»

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ