«Συνεισφορά με απόψεις σχετικά με τον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα «Συνεισφορά με απόψεις σχετικά με τον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ».

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ.