Συνεργασία με ΥΠΕΞ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχει ζητηθεί για τις 15.01.2008 συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Ειδικό Γραμματέα Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του ΥΠΕΞ κ. Τσιατσιάμη. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο κ. Πετρακόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Καραβοκύρη και από τον μέχρι τούδε Πρόεδρο κ. Αντωναρόπουλο, ο οποίος έχει κάνει ως σήμερα όλες τις σχετικές επαφές και συνεννοήσεις.