Συνεργασία με Zigurat Global Institute of Technology για μεταπτυχιακές σπουδές στο BIM Management.

Η προσαρμογή στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις και η προετοιμασία των μελετητικών εταιρειών για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 4η Βιομηχανική επανάσταση συνιστούν σημαντικά θέματα ενασχόλησης του ΣΕΓΜ.

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ αντιλαμβανόμενο τις σημερινές προκλήσεις, υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την προώθηση των νέων τεχνολογιών, την ενημέρωση και την υποβοήθηση των εταιρειών για τα θέματα αυτά, ξεκινώντας με τη διαδικασία μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM). Η (το) BIM βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος (αρκετά κράτη της ΕΕ έχουν θεσπίσει υποχρεωτική την εφαρμογή BIM για έργα ενός προϋπολογισμού και άνω). Για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και με απώτερο στόχο τη θέσπιση υποχρέωσης της εφαρμογής της BIM στον τομέα των έργων υποδομής που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ στο εγγύς μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας για την BIM (EU BIM Task Group). Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η προετοιμασία της χώρας μας και η εξοικείωση του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου στην τεχνολογία BIM.

Στο πλαίσιο αυτό, o ΣΕΓΜ προσπαθεί να συμβάλει, ως ηγέτης και πρωτοπόρος σύνδεσμος του μελετητικού κλάδου, για την έγκαιρη εισαγωγή της διαδικασίας BIM στη χώρα μας, η οποία σημειωτέον ζητείται ήδη και εφαρμόζεται από αρκετές μελετητικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, η έναρξη εφαρμογής της BIM στη χώρα μας, εκτός της διεύρυνσης του πεδίου δραστηριοποίησης, θα υποβοηθήσει και τις προσπάθειες εξωστρέφειας του κλάδου.

Μεταξύ άλλων δράσεων (συμμετοχή στην ΕFCA Task Force on BIM, σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΕΓΜ για το ΒΙΜ, συμμετοχή σε συνέδρια-εκδηλώσεις, κ.ά.), κατόπιν σχετικής διερεύνησης στην ευρωπαϊκή αγορά, υπεγράφη με τον αναγνωρισμένο διεθνή εκπαιδευτικό Οργανισμό Zigurat Global Institute of Technology συμφωνητικό συνεργασίας για την παροχή ειδικών τιμών για την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων BIM, το οποίο προβλέπει:

  • Έκπτωση έως και 50% στα δίδακτρα παρακολούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων BIM (τίτλος MSc), αναλόγως του τρόπου πληρωμής και του αριθμού των στελεχών ανά εταιρεία.
  • Δωρεάν παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/webinars (Introduction to BIM, BIM World Implementation Strategies, Megaprojects Master Series CCC).
  • Δωρεάν νόμιμη χρήση προγραμμάτων ΒΙΜ για 3 χρόνια στους εκπαιδευθέντες (το Ινστιτούτο Zigurat έχει συνεργασία με την Autodesk και την Bentley).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνδέσμου για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για τον τρόπο επικοινωνίας με το Zigurat Global Institute of Technology.