Σχέση EFCA – FIDIC

Συζητήθηκαν τα προτεινόμενα από το ΔΣ της EFCA μοντέλα συνύπαρξης και συνεργασίας με την FIDIC. Ομόφωνα συμφωνήθηκε ο ΣΕΓΜ να τοποθετηθεί υπέρ της άποψης να συμμετέχει η EFCA στην FIDIC, εκπροσωπώντας το σύνολο των συνδέσμων μελών της. Εναλλακτικά αντιμετωπίζεται επίσης θετικά το μοντέλο της ταυτόχρονης συμμετοχής τόσο της EFCA όσο και των επιμέρους συνδέσμων μελών της στη FIDIC. Στο πλαίσιο αυτό θα σταλεί σχετική απαντητική επιστολή στο ΔΣ της EFCA.