Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων – 1ο Επιστημονικό Συνέδριο

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) διοργανώνει το 1° Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Αντικείμενο του Συνεδρίου

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών και εν γένει πλωτών μέσων όλων των τύπων, την προστασία έναντι της διάβρωσης των ακτών, τη μακροχρόνια διαμόρφωση της μορφολογίας τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση των κινδύνων που συναρτώνται με ανθρωπογενή αίτια, τη διάδοση κυματισμών και την προστασία έναντι ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών, με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους καθώς και των σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής και κυματικής).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Κριτήρια σχεδιασμού λιμενικών και παράκτιων έργων
 • Κανονισμοί, συστάσεις και προδιαγραφές
 • Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
 • Δίκτυα μαρινών και λιμένων
 • Παράκτια έργα, προστασία ακτών
 • Παράκτια γεωμορφολογία και διακίνηση ιζήματος
 • Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της παράκτιας ζώνης
 • Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Συμβολή στην ανάπτυξη
 • Επίδραση κλιματικών αλλαγών. Μεταβολή κυματικών δεδομένων
 • Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παράκτιων, λιμενικών και υπεράκτιων έργων
 • Παράκτια οικοσυστήματα
 • Υπεράκτιες κατασκευές για εξόρυξη, αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετατροπείς κυματικής ενέργειας
 • Συνδυασμός λιμένων με πάρκα ανεμογεννητριών

Το συνέδριο απευθύνεται σε μηχανικούς, ερευνητές, μελετητές εργολήπτες κατασκευαστές διαχειριστές λιμέ­νων και λιμενικών εγκαταστάσεων, διαχειριστές μαρι­νών, ΑΕΙ, ναυτιλιακές εταιρίες νηογνώμονες ναυπηγεία, δημόσιους φορείς ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.dmpco.gr

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση και την Αφίσα του Συνεδρίου