Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση στη βουλή το “ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” το οποίο αποτελείται από 228 άρθρα που τροποποιούν τον υφιστάμενο Ν.4412.

Προχωρούμε άμεσα στην συνολική αξιολόγηση του «νέου 4412» όπως προκύπτει και θα σας ενημερώσουμε με τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος μας.

Μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ το σύνολο των κειμένων.