Σχετικά με την Έκδοση Πιστοποιητικού περί μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος

Με αφορμή αναφορές μελών μας ως προς τη μη αποδοχή από κάποιες Υπηρεσίες κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης ανάθεσης μελέτης του Πιστοποιητικού περί μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος, μετά από συνεννόηση με το νομικό σύμβουλο κ. Πάνο Χασάπη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα (διαβάστε περισσότερα εδώ):