Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρo 18 του καταστατικού του Συνδέσμου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ακρόπολης την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 16.00.
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό είναι σε απαρτία όσα, ταμιακά ενήμερα, μέλη και αν είναι παρόντα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι τα ακόλουθα:
1. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 01.12.2008 έως 30.11.2009
2. Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου μέχρι 30.11.2010
3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου τρέχοντος έτους.
4. Συζήτηση – τοποθετήσεις μελών
5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
7. Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις του Δ.Σ. για την περίοδο 2009–2011.
8. Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2009 – 2011.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18.2 του Καταστατικού, έως τη Δευτέρα 24/11, όσα μέλη επιθυμούν, μπορούν να προτείνουν προσθήκες στην ημερήσια διάταξη. Ήδη από μέλη μας ζητήθηκε να συζητηθούν :
1) ΣΔΙΤ – Εφαρμογή του Ν. 3316/2005
2) Διαφάνεια του συστήματος ανάθεσης μελετών
Θα ακολουθήσουν μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης αρχαιρεσίες σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη. Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και ώρα 20:00 θα γίνει ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου και εν συνεχεία στις 21:30 θα ακολουθήσει το καθιερωμένο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου στο εστιατόριο του 2ου ορόφου. Ο επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής φέτος θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας.