Σύμβαση Εργασίας

18 Ιουνίου 2007
Η διαιτησία εξέδωσε απόφαση εξομοίωσης προσωπικού με δελτία παροχής υπηρεσιών με υπαλλήλους. Κατά της απόφασης προσέφυγε ο ΣΤΕΑΤ. Εζητήθη από το ΣΕΓΜ να προσφύγει κι αυτός (παρέμβαση υπέρ της προσφυγής) το οποίο κι αποφασίσθη. Επί του θέματος το ΤΕΕ εξέδωσε απόφαση υπέρ της απόφασης αυτής. Αποφασίστηκε οργάνωση συνάντησης μαζί με εργοδοτικές οργανώσεις (κατασκευαστικές) για να χαραχθεί ενιαία γραμμή επί του θέματος.