Σύμφωνο Ακεραιότητας – Πιλοτική Εφαρμογή σε 2 δήμους της Αττικής Τ.9

Το “Σύμφωνο Ακεραιότητας” εφαρμόζεται πιλοτικά σε αντιπλημμυρικά έργα στους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου και Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη-Ρέντη με Ανεξάρτητο Παρατηρητή τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες συμβάσεις, και η βελτίωση της διαχείρισης των δημοσίων κονδυλίων.

Για να διαβάσετε το τεύχος 9 παρακαλώ πατήστε εδώ