Τα μέλη του ΣΕΓΜ κρίνουν την εφαρμογή του Ν.3316/05

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η συνάντηση των μελών του ΣΕΓΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου και είχε ως αντικείμενο την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή του Ν. 3316/05.

Η εκδήλωση άρχισε με μια σύντομη εισαγωγική ομιλία του προέδρου του Δ.Σ. Π. Αντωναρόπουλου, που έδωσε το στίγμα και οργάνωσε την επακολουθήσασα συζήτηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ιστορική αναδρομή στη διαδικασία διαμόρφωσης του Νόμου, τη συμβολή του ΣΕΓΜ στην τελική διατύπωσή του, τις προσπάθειες παρέμβασης – βελτίωσης ορισμένων σημείων για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η βασική αδυναμία του αρχικού σχεδίου του Νόμου στον αυθαίρετο εν πολλοίς τρόπο προσδιορισμού των αμοιβών και το θέμα των εκπτώσεων επ’ αυτών. Τις απόψεις τους εξέφρασαν πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Ντάλας, Αλεξόπουλος, Κούλας, Χουρμουζιάδης, Γρ. Δρέττας, Ευμολπίδης, Κολλατζής, Τονιόλος, Ρουχωτάς, Μυλωνάς, Καραβοκύρης και οι κυρίες Γοβδέλα και Καβαλιεράτου. Ετέθησαν τα θέματα της διαδικασίας των αναθέσεων των μελετών, οι προσπάθειες φορέων του Δημοσίου να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του Νόμου, οι αμοιβές, η οργανωτική αδυναμία των υπηρεσιών του Δημοσίου να εφαρμόσουν το Νόμο, οι πρότυπες προκηρύξεις, τα θέματα των πτυχίων, η κατάργηση του κάτω ορίου και ο επαναπροσδιορισμός του άνω ορίου ανά κατηγορία πτυχίου και αποφυγή υπέρμετρης επέκτασής του κ.λπ.

Η συνάντηση έκλεισε από τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος και συνόψισε τις απόψεις που διατυπώθηκαν, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που ασκούνται από τον ΣΕΓΜ για τη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής του Νόμου, στις ενέργειες του Συνδέσμου για το θέμα των πρότυπων προκηρύξεων και των πτυχίων κ.ά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων δικαίωσαν την πρωτοβουλία μας για αυτή τη συνάντηση ταυτόχρονα δε μας δίδουν το έναυσμα να την θεωρήσουμε ως μια πρώτη προσπάθεια άξια επανάληψης.