Εκδήλωση του ΣΕΓΜ για το Π.Δ. 71/2019 στις 7 Νοεμβρίου

Ο ΣΕΓΜ οργανώνει ειδική εκδήλωση (εσπερίδα) παρουσίασης και συζήτησης του νέου Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)», κυρίως σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις αυτού για τις μελετητικές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των μελετητικών-συμβουλευτικών εταιρειών. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Π.Δ. εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί παραγωγική και ουσιαστική διαβούλευση με τους αμέσως σχετιζόμενους επιχειρηματικούς φορείς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019 (16:30), στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα.

Σκοπός της συζήτησης είναι η ενημέρωση του μελετητικού κόσμου για τις διατάξεις του Π.Δ. για τα Μητρώα Μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) και Επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.), σε σχέση και με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο, και, εν συνεχεία ο δημόσιος διάλογος και η διατύπωση απόψεων για το κατά πόσο οι διατάξεις αυτές εξυπηρετούν βασικούς στόχους και προτάσεις που εκφράζει, διαχρονικώς, ο ΣΕΓΜ, όπως:

  • ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων και η εξυγίανση της μελετητικής αγοράς,
  • η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η ανάπτυξη υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού,
  • η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και η εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης,
  • η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση,
  • η διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και των συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και, συνακολούθως, της ποιότητας και ασφάλειας των υλοποιούμενων έργων,
  • η ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, των ιδιωτών επενδυτών και, γενικότερα, της κοινωνίας, σε σχέση με τις ανάγκες μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην προοπτική της εξόδου από την κρίση, αφενός για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, αφετέρου για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων και προγραμμάτων και την αξιοποίηση των σημερινών αναπτυξιακών ευκαιριών,
  • η διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κ.ά.

Στην εκδήλωση και στο πάνελ συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), οι οποίοι θα εκθέσουν τις απόψεις τους, αλλά και τις τυχόν δρομολογούμενες ενέργειες αναθεώρησης ή τροποποίησης του Π.Δ. 71/2019, με βάση και την προσέγγιση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας για τον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εκδήλωσης (επιβεβαιωμένες συμμετοχές):

16.30-17.00 Προσέλευση – εγγραφές
17.00-17.15 Χαιρετισμοί

κ. Γεώργιος Καταπόδης, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ

κ. Γεώργιος Καραγιάννης, Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

17.15-19.15 Πάνελ συζήτησης (Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος ΣΕΓΜ)
κ. Ελένη Δημοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Μητρώων Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

κ. Μίνα Καλογρίδου, Νομικός, Προϊσταμένη Δ/σης Νομικών Υπηρεσιών ΕΑΑΔΗΣΥ

κ. Γεώργιος Κυρίτσης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών ΕΑΑΔΗΣΥ

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους εκπροσώπους και τα στελέχη μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Για την καλύτερη, οικονομικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της εκδήλωσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο χώρο πραγματοποίησης της εκδήλωσης υπάρχει διαθέσιμο parking στην προνομιακή τιμή των των 8,00€ (καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης) για τους συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΕΓΜ.